ប្រដាប់ប្រដាររណសាល 3 - លេងស្លតបុរាណសម្រាប់ប្រាក់ចំណេញដោយឥតគិតថ្លៃឬពិតប្រាកដ - ម៉ាស៊ីនដាក់ស្លុត។ រន្ធដោតបីរៀលសហរដ្ឋអាមេរិក & អឺរ៉ុប