លេងល្បែងស៊ីសងអនឡាញលើបណ្តាញអ៊ិនធឺរណែតដោយឥតគិតថ្លៃ 1 ។ សហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបកាស៊ីណូរានហាលកណ្តាល។